« Geri
EKSTREMİTE AÇIK KIRIKLARINDA KOMPLİKASYON VE MORBİDİTE ORANLARI
NADİR ŞENER
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2010;1(1):9-12
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tip III A ve B açık kırıklar damar ve sinir hasarı olmamasına karşın yumuşak doku hasarı nedeniyle komplikasyonlara açık, tekrarlayan cerrahi oranları yüksek kırıklardır. Çalışmamızda ekstremite açık kırklarında tedavi tecrübemizi ve karşılaştığımız sorunları değerlendirdik. Hastalar ve Yöntem: Damar sinir lezyonu olmayan tip III açık kırıklı 14‘ü erkek 1‘i bayan, yaş ortalaması 28.5 olan 15 hasta çalışma grubumuzu oluşturdu. Yaralanma nedeni 6 hastada iş kazası, 6 hastada trafik kazası 2 hastada kurşunlanma ve 1 hastada yüksekten düşme idi. Hastaların bize başvurma süresi ort 3.06 (1-12) saat acile başvurduktan sonra ameliyata alınma süresi ise ort 5.2 (1-36) saatti. Hastalarımızın 6‘sında tip III A ve 9‘unda tip III B açık kırık tespit edildi. Tscherne sınıflamasına göre 6 hastada grade I, 6 hastada grade II, 3 hastada grade III yumuşak doku hasarı vardı. Sekiz hastaya internal osteosentez, 7 hastaya ise eksternal fiksatör ile primer tedavi başlandı. Tüm hastalarda yara debridmanı, irrigasyon ve 3‘lü antibiyotik tedavisi uygulandı. Bulgular: Hastaların takip süresi ortalama 23.2 ay bulundu. Tekrar ameliyat oranı 0.53 olarak hesaplandı. 4 hastada enfeksiyon gelişti. 1 hastada dirençli osteomiyelit nedeniyle dizaltı amputasyon uygulandı. 7 hastada kaynamama, 1 hastada kaynama gecikmesi gözlendi. Kaynama olmayan hastaların 3‘ünde plak vida, 2‘sinde İlizarov, 2‘sinde intramedüller çivi uygulandı. Tekrar kaynamama gözlenmedi. Komplikasyon olan tüm hastalar Tscherne grade II veya III idi. Hastaların eski işlerine dönme oranı 0.8 olarak bulundu. Sonuç: Bu grup hastalar kaynama sorunları, çok sayıda tekrarlayan ameliyat ihtiyacı ve uzayan tedavilerine rağmen erken müdahale edilip, yakın takip edildiklerinde eski işlerine geri dönebilmekte ve minimum sekelle hayatlarına devam ettirebilmektedirler.

Facebook'ta Paylaş