« Geri
İMMÜNSÜPRESİF İLAÇLAR VE HBV REAKTİVASYONU
BETÜL ERSÖZ ACAR
Abant Tıp Dergisi - 2022;11(1):173-183
Balıkesir Susurluk Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye

Dünyada iki milyardan fazla insanın Hepatit B virüsü (HBV) ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Hepatit B virüs reaktivasyonu (HBVr), immünsüpresif tedaviden sonra potansiyel olarak ölümcül olabilen bir komplikasyondur. İmmünsupresif tedavi görenlerde, HBV reaktivasyon riski, HBV enfeksiyonunun durumuna ve kullanılan ilacın immünsüpresif etkinlik derecesine göre değişmektedir. İmmünsüpresif tedaviye bağlı HBVr önlenebilir bir durum olduğundan, hangi hastaya nasıl ve ne zaman antiviral ilaç tedavisi verileceği önemlidir. Bu nedenle bu derlemede, HBVr ile ilgili risk gruplarının belirlenmesi ve antiviral tedavi yönetim stratejilerinin literatür eşliğinde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Facebook'ta Paylaş