« Geri
TECAVÜZ KURBANLARINA KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
CANAN RUBAN, GÜLÜMSER GÜLTEKİN AKDUMAN
Adli Bilimler Dergisi - 2006;5(2):27-32
Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin

Bu araştırmanın amacı, toplumun tecavüze uğrayan bireylere karşı tutumlarını belirlemek amacıyla likert tipi tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla 15'i olumlu ve 33'ü olumsuz olmak üzere toplam 48 tutum ifadesi deneme uygulaması için seçilmiştir. Bu 48 ifadenin 27'i bilişsel, 5'i duyuşsal ve 16'sı davranışsal boyutta olan ifadelerdir. Oluşturulan 48 maddelik ölçek, madde seçimi için Mersin'de yaşayan 321 kişiye uygulanmıştır. Gruplar arası farklılıklar hesaba katılarak ölçeğe 4 değişken (yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?) eklenmiştir. Ölçeğin madde analizi SPSS bilgisayar programında madde toplam test korelasyonu ve faktör analizi yöntemleriyle yapılmıştır. Madde toplam test korelasyonu sonucunda .30 ve üstü maddeler işler kabul edilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre, sekiz faktör ortaya çıkmıştır. Ölçekten çıkarılan maddeler çoğunlukla bir faktör altında toplanmaktadır. Sonuç olarak ölçek 38 (10 olumlu ve 28 olumsuz madde)maddelik son halini almıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda; cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte kendilerini geleneksel veya modern olarak tanımlayanlar, farklı yaş grubunda olanlar ve eğitim durumları farklı olanlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili kaynakların ışığı altında tartışılmıştır.

Facebook'ta Paylaş