« Geri
DALAK KORUYUCU DİSTAL PANKREATEKTOMİ
MURAT ZEYTUNLU, CEMİL ÇALIŞKAN, YILDIRAY YÜZER, MURAT AYNACI, DENİZ NART, ÖZGÜR FIRAT, OKTAY TEKEŞİN, REFİK KİLLİ
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2004;3(3):139-143
Ege Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD, İzmir

Bu makalede benign distal pankreatik lezyonlarda uygulanan dalak koruyuculu distal pankreatektominin (DKDP) klasik distal pankreatektomiye (KDP) karşıt avantajları, güvenirliği ve sonuçları irdelenmiştir. Distal pankreas lezyonları izlenen 6 ardışık hastada başarı ile dalak koruyuculu distal pankreatektomi işlemi uygulanmıştır. Tüm olgular peroperatuar komplikasyonlar, operasyon süreleri, hastane yatış süreleri ve izlem süreçleri açısından değerlendirilmiştir. Altı olgunun tümü kadın ve yaş ortalaması 58 olarak izlendi. Preoperatif radyolojik incelemeler tüm olgularda distal pankreasta yerleşen benign lezyonları tanımlamaktaydı. Bu işlemin uygulandığı altı hasta grubunda lezyon dağılımı olarak 3 olguda nöroendokrin tümör, bir olguda müsinöz kistadenom, bir olguda seröz kistadenom ve bir olguda da retansiyon kisti olarak izlendi. Seride operasyon süresi ve postoperatif hastane yatış süresi sırasıyla ortalama 180 dakika ve 9.5 gün olarak izlendi. Mortalite izlenmeyen seride tek komplikasyon bir hastada postoperatif ortaya çıkan ve insülin ihtiyacı gerektiren hiperglisemi oldu. Splenik vasküler yapıları koruyarak uygulanan dalak koruyuculu distal pankreatektominin güvenli olarak distal pankreas lokalizasyonlu özellikle benign lezyonlar için tercih edilebilecek cerrahi işlem olarak kabul edilmelidir.

Facebook'ta Paylaş