« Geri
ADLÎ ANTROPOLOJİK OLGULARDA BOY HESAPLANMASI İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
İZZET DUYAR, CAN PELİN, RAGIBA ZAĞYAPAN
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(1):53-59
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü

Adlî bilimlerde ve antropolojik çalışmalarda boy uzunluğunun hesaplanması sırasında çoğunlukla matematiksel yönteme başvurulur. Bu yöntemde, belli bir topluluk ya da gruptan elde edilen tek bir regresyon formülünün (genel regresyon formülü) tüm bireylere uygulanması söz konusudur. Bu çalışmada, genel regresyon formülü yerine farklı boy kategorileri için farklı formüllerin uygulanmasının daha iyi sonuçlar verip vermeyeceği üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, yaşları 18-45 yaşları arasında değişen 256 erişkin bireyin boy, tibia ve ulna uzunlukları ölçülmüştür. Ölçülen bireyler daha sonra rasgele çalışma grubu (Grup I, n = 128) ve kontrol grubu (Grup II, n = 128) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İlk aşamada Grup I için genel bir formül oluşturulmuş ve bu formül kontrol grubundaki bireylere uygulanmıştır. İkinci aşamada ise Grup I, 15'inci ve 85'inci persentiller dikkate alınarak "kısa," "orta" ve "uzun" olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler için ayrı formüller oluşturulmuş ve bunlar yine kontrol grubunda test edilmiştir. Üçüncü aşamada, kontrol grubunda yer alan bireylerin gerçek boyları ile hesaplanan boy değerleri arasındaki farklılıklar eşleştirilmiş t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, boy gruplarına özgü formülün genel formüle göre kısa boylular için ortalama 30 mm, orta boylular için 2,5 mm ve uzun boylular için 6 mm daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, boy hesaplanması sırasında, özellikle kısa ve uzun boy kategorilerinde yer alanlar için, boy gruplarına özgü formüllerin kullanılmasının daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır.

Facebook'ta Paylaş