« Geri
İNCE BAĞIRSAK OBSTRÜKSİYONLU HASTALARIN TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARININ ROLÜ
ISMAİL SERİFOGLU, IBRAHİM ILKER OZ, ALPTEKİN TOSUN, MUSTAFA KEMAL DEMİR
Acta Medica Alanya - 2018;2(2):85-90
Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Amaç: Bu prospektif araştırmanın amacı, ince barsak tıkanıklığı (İBT) değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularının prognostik değerini araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Akut karın ağrısı olan ve İBT araştırılmasında BT çekilen altmış hasta çalışmamıza dahil edildi. Bunlardan, 47 hasta (26 erkek; 21 kadın ve ortalama yaş; 60) nın sonuçları değerlendirildi. BT değerlendirme parametreleri olarak: mezenterik kirlenme, geçiş zonu, feces işareti, intramural hava ve intraperitoneal serbest sıvı kullanıldı. Bulgular: Mezenterik kirlenme, geçiş zonu ve intramural hava BT bulguları ile İBT tanısı arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). Bu BT bulguları İBT tanısında yüksek sensitivite ve pozitif prediktif değere (PPD) sahiptir. Mezenterik kirlenme, geçiş zonu ve intramural hava bulgularının kombinasyonu ile İBT tanısı arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). İnce barsak feces bulgusu ile intraperitoneal serbest sıvı bulgusunun İBT tanısı ile arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Üç veya daha fazla BT bulgusunun beraber bulunması durumunda İBT tanısında istatistiksel anlamlı değeri olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Mezenterik kirlenme ve geçiş zonu bulguları İBT tanısında en yüksek sensitivite ve PPD sahiptir. Mezenterik kirlenme, geçiş zonu ve intramural hava bulgularının kombinasyonu ile üç veya daha fazla BT bulgusunun beraber bulunması durumunda İBT tanısında spesifite belirgin oranda artmaktadır.

Facebook'ta Paylaş