« Geri
YOĞUN BAKIMDA DELİRYUM TEDAVİSİNDE DEXMEDETOMİDİN KULLANIMI: OLGU SUNUMU
SEMA TURAN, ŞERİFE GÖKBULUT, DİLEK KAZANCI, DEMET BÖLÜKBAŞI, GÖNÜL ERDAL, ÖZCAN ERDEMLİ
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2012;3(3):200-202
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Yoğun bakımda postoperatif kognitif disfonsiyon ve deliryumun görülme sıklığı %30-80’dir ve deliryumun mortalite ve morbiditeyi belirgin olarak arttırdığı bilinmektedir. Tedavisinde non-farmakolojik yöntemlerin yanı sıra farmakolojik tedavilerde kullanılmaktadır. Son dönem yayınlarda deliryum tedavisinde deksmedetomidin kullanımı önerilmektedir. Bu yazıda yoğun bakımda hipoaktif deliryum tablosu olan hastada deksmedetomidin tedavisinin etkisini sunmayı amaçladık.

Facebook'ta Paylaş