« Geri
KAYSERİ’DEKİ FARKLI BİNALARIN SU DEPOLARINDA LEGIONELLA ARAŞTIRILMASI
ZAHİDE AKKAYA, YUSUF ÖZBAL
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2011;20(1):9-17
Erc.Ün.Sağ.Bil.Ens.Mikrobiyoloji AD, Kayseri

Dünyanın her yerinde, doğal sularda, hidrotermal alanlarda ve yeraltı su sediementlerinde yaygın olarak bulunan Legionella türleri pleomorfik gram negatif organizmalardır. Hastaneler genellikle geniş ve karışık su sistemlerine sahip ve duyarlı kişilerin yaşadığı ortamlardır. %X oDOÕúPDGD KDVWDQH RWHO RNXO YH PHVNHQ VX VLVWHPOHULQGH Legionella sp. araştırıldı. Kayseri İl’inde yer alan 8 hastane, 10 okul, 5 otel ve 6 meskenden 01 Eylül-31 Aralık 2008 tarihleri arasında toplam 120 örnek alındı ve mikrobiyolojik yöntemlerle Legionella yönünden araştırıldı. Alınan her bir örnek yoğunlaştırıldıktan sonra sedimentten BCYE-α besiyerine direk ekim yapıldı. Kültürler 37oC’de 10-15 gün inkübasyona bırakıldı ve üçüncü günden itibaren her gün kontrol edildi. Genelde inkübasyondan 3-5 gün sonra gelişen Legionella şüpheli kolonilerden alınarak gram boyama yapıldı. Zayıf gram negatif, çomak şeklinde bakterilerin görülmesi durumunda TSA ve BCYE-α besiyerlerine pasaj edildi. 37oC’de 24-48 saat inkübasyon sonucunda, TSA besiyerinde üreme olmayan ancak BCYE-α besiyerinde üreyen koloniler alınarak lateks aglutinasyon testi ile serotiplendirildi. Toplam 120 örneğin 8’inde Legionella şüpheli bakterilerin ürediği ve bunların gram boyamasında Legionella morfolojilerine benzer gram negatif bakteriler görüldü. Legionella türü olarak belirlenen 8 kültür, lateks aglutinasyon testi ile serotiplendirildi. 16 depo suyundan 3’ünün L.pneumophila serogrup 1, 64 musluk-duş başlığı suyundan üretilen 2 Legionella türünün 1’i L.pneumophila serogrup 1 ve 40 musluk-duş başlığı sürüntüsünden üretilen 3 Legionella türünün 2’si L. pneumophila serogrup 1 olduğu belirlendi. Elde edilen bulgularımız diğer araştırıcıların sonuçları ile uyumlu idi. Epidemiyolojik önemi olan fenotipleri belirlemek için daha geniş çevrede ve moleküler biyolojik metodlar uygulanarak araştırılmalıdır. Turistik konaklama yerleri ve hastanelerin su depoları daha kapsamlı araştırılmalı, gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş