« Geri
DAPAGLİFLOZİNİN NEDEN OLDUĞU İKİ ÖGLİSEMİK DİYABETİK KETOASİDOZ OLGUSU
NECLA GÜNGÖRLER, LEYLA SEYHAN, ZAFER PEKKOLAY
Dicle Tıp Dergisi - 2022;49(2):385-389
Zafer Pekkolay, Dicle University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Diyarbakır, Turkey

Hiperglisemi (Glukoz> 250 mg/dL), metabolik asidoz (pH <7,3), ketozis (ketonemi veya ketonüri) diyabetik ketoasidozun tanı kriterleri olarak belirtilmektedir. Nadiren kan şekeri 250 mg/dL’nin altında diyabetik ketoasidoz görülebilmektedir. Bu durum öglisemik diyabetik ketoasidoz olarak adlandırılmaktadır. Nadir bir durum olmasına rağmen normal bir glukoz düzeyi tanıdan uzaklaştırabileceği için tedavinin gecikmesine ve bunun sonucunda artmış morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri, diabetes mellitus tedavisinde kullanılan yeni kuşak oral antidiyabetik ilaçlardır. Öglisemik diyabetik ketoasidoz gibi, nadir fakat ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu olgu sunumları ile, öglisemik diyabetik ketoasidoz hakkında farkındalık yaratmayı amaçladık.

Facebook'ta Paylaş