« Geri
SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
CEM SİNAN ASLAN, HÜRMÜZ KOÇ, YUSUF KÖKLÜ
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2011;20(1):48-53
Ankara Ün.Beden Eğt. ve Spor YO, Ankara

Daha önce yapılan çalışmalarda, insanın kuvvet ve diğer özellikler açısından en üst düzeye ulaştığı yaş aralığının 18 - 30 yaş arası olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada amaç, 18 - 30 yaş arası sporcu ve sedanter erkeklerin kuvvet, anaerobik güç ve esneklik özelliklerinin belirlenerek, bu yaş aralığının başlangıcı ile sonunda bulunan kişiler arasında bu özellikler açısından fark olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında, 18-30 yaş arası spor yapan ve yapmayan (sedanter) toplam 52 erkek gönüllüden ölçüm alındı. Araştırma bu bireylerden elde edilen veriler ile sınırlandırıldı. Tanımlayıcı bir araştırma olup, kesitsel özellik taşımaktadır. Katılımcılar, 19 yaş ortalamasına sahip (n=18) “Küçük Yaş Sporcu Grubu (KYSG)”, 28 yaş ortalamasına sahip (n=18) “Büyük Yaş Sporcu Grubu (BYSG)”, 18 yaş ortalamasına sahip (n=8) “Küçük Yaş Sedanter Grup (KYSEG)” ve 28 yaş ortalamasına sahip (n=8) “Büyük Yaş Sedanter Grup (BYSEG)” olmak üzere dört gruba ayrıldı, bacak kuvveti, anaerobik güç ve esneklik ölçümleri yapıldıktan sonra gruplardan elde edilen veriler sedanter ve sporcu gruplar için ayrı ayrı karşılaştırıldı. Elde edilen veriler değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi kullanıldı, anlamlılık düzeyi p<0.05 DOÕQGÕ 6RQXo RODUDN VSRUFX JUXSODU DUDVÕQGD \Dú açısından anlamlı fark varken, seçilmiş diğer parametreler açısından anlamlı bir fark yoktur, Ayrıca sedanter gruplar arasında yaş, vücut ağırlığı ve esneklik açısından anlamlı bir fark varken, boy, bacak kuvveti ve anaerobik güç açısından anlamlı bir farkın olmadığı görüldü.

Facebook'ta Paylaş