« Geri
DİŞ BOYUTUNDAN CİNSİYET TAYİNİ
P SEMA KEDİCİ, MEHMET YAŞAR İŞCAN
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(1):61-66
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Cinsiyet farklılıklarını ortaya koyan antropometrik çalışmalar bir çok toplumda insan iskeleti üzerinde yürütülmüştür, ancak bu konuda odontometrik analizler daha az araştırılmıştır. Türkiye'nin coğrafik konumu nedeniyle sayısız genetik özellik bu bölgede karışmıştır. Bu çalışmanın amacı, yaşayan bireylerde dişler ile ilgili cinsiyet farklılıklarını diş boyutlarından analiz etmek ve insan kalıntılarını dişlerden kimliklendirme konusunda yeni bir teknik oluşturmaktır. Bu çalışma yaş ortalaması 21 olan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerden gelen 50 kız ve 50 erkek Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini kapsamaktadır. Her iki sol çenede yer alan 14 dişin mezio-distal temas noktaları arası genişlik ölçüleri (I1-M2) alınmış ve diskriminant fonksiyon analizi ile istatistiksel sonuçları saptanmıştır. Gözlemler arası hatanın bulunması amacıyla aynı ölçümler 30 kişiden farklı bir zamanda tekrar alınmış, ancak sonuçlar üst kanin hariç herhangi iki ölçüm arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Çalışma erkeklerde diş boyutlarının kızlarınkinden fazla olduğunu göstermiştir. Üst çenede kanin ve M1 ve alt çenede kanin dişlerinde mezio-distal boyutta cinsiyet farklılığının daha belirgin olduğu bulunmuştur. Diş boyutlarından en iyi cinsiyet farklılığı sonucu, %84 oranı ile üst çene kanin dişinde saptanmıştır.

Facebook'ta Paylaş