« Geri
MİGREN VE PERİFERİK İNFLAMASYON
AYNUR YİLMAZ AVCİ, OKTAY AKALİN
Acta Medica Alanya - 2017;1(3):20-27
Department of Neurology, Baskent University Hospital, Alanya-Antalya, Turkey

Amaç: Migren inflamasyon ve vasküler hastalıklar ile ilişkili olabilen yaygın bir baş ağrısı türüdür. Biz genç erişkin migren hastalarında C-reaktif protein ve periferik kandaki bağışıklık hücre sayısını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntem: Bu olgu-kontrol çalışması, 260 migren hastası (aurasız, 169 olgu, auralı, 91 olgu) ve 260 sağlıklı kontrol katılımcı (yaş aralığı, 18-50 yıl) olmak üzere 520 kişiyi içermektedir. Katılımcıların hiçbirinde bilinen bir anemi, vasküler risk faktörü veya inflamatuar hastalık yoktu. Migren ve kontrol olgularında serum C-reaktif protein ve tam kan sayımı parametrelerini değerlendirdik. Bulgular: C-reaktif protein, lökosit, nötrofil, lenfosit, trombosit sayıları ve ortalama trombosit hacmi migren hastalarında kontrol grubuna (P <0.001) oranla anlamlı olarak farklıydı. Ancak bu parametreler, C-reaktif protein hariç, auralı ve aurasız migrenlerde benzerdi. Lojistik regresyon analizinde migren hastalığı C-reaktif protein seviyesi (OR, 2.36; 95% CI, 1.73 ile 3.23; P< 0.001), ortalama trombosit hacmi (odds ratio [OR], 2.32; 95% confidence interval [CI], 1.78 - 3.0; P<0.001), ve lökosit sayısı (OR, 1.61; 95% CI, 1.32 - 1.94; P< 0.001) ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Sonuç: Periferik inflamasyonun artmış seviyeleri migren hastalarında ortaya çıkabilir ve migren patogenezinde rol oynayabilir.

Facebook'ta Paylaş