« Geri
YERLİ POPÜLASYON VE MÜLTECİLER ARASI PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARININ VE ETKİLEYEN OLASI FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MESUT BERKAN DURAN, YALCİN KİZİLKAN, TAHA NUMAN YİKİLMAZ, MURAT DEMİRAY, ABDULMECİT YAVUZ, SONER AKCİN, SERDAR TOKSOZ
Hitit Medical Journal - 2022;4(3):98-103
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Turkiye

Amaç: Ülkelerindeki mevcut gelişmeler nedeniyle beş milyondan fazla mülteci Türkiye’ye göç etmiştir. Mülteci nüfusundaki dil sorunları, kayıt dışı mülteci sayısının fazlalığı, ekonomik nedenler ve işsizlik kaliteli sağlık hizmeti almalarını zorlaştırmakta ve hastaların daha komplike hastalıklarla hastaneye başvurmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada, perkütan nefrolitotomi (PNL) uygulanan yerel popülasyon ile mülteci hastalar arasındaki cerrahi sonuçlar ve komplikasyonların değerlendirmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: İki farklı sağlık merkezinde 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında PNL uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar "Yerel Nüfus" ve "Mülteciler" olarak iki gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştırıldı. Bulgular: Mülteci nüfusunda taş yükü yerel popülasyona göre önemli ölçüde daha yüksekti (466.8 mm2 & 1107.4 mm2, p<0.01). Floroskopi ve operasyon süresi, nefrostomi tüpünün çıkarılmasına kadar geçen süre ve hastaneye yatış süresi açısından değerlendirildiğinde, yerel popülasyondaki hastalar anlamlı olarak daha düşük değerlere sahipti. Sonuç: Mülteci hasta grubunda böbrek taşlarının boyutu ve taş yükünün daha fazla olduğu ve başarı oranının anlamlı olarak daha düşük olduğu gözlendi.

Facebook'ta Paylaş