« Geri
PANKREAS PSÖDÖKİSTİ PANKREAS KANSERİ TANISINDA GECİKMEYE NEDEN OLUR MU? OLGU SUNUMU
BEHLÜL BAYDAR, NECDET ÖZÇAY, CAN KEÇE, FUAT ATALAY
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2004;3(3):144-146
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara

Pankreas kistik neoplazileri nadir rastlanır ve görüntüleme yöntemleriyle psödökist olarak yanlış tanımlanabilirler. Pankreasın diğer kistik lezyonlarına benzerlikleri nedeniyle ameliyat öncesi tanımlanmaları zordur. Ancak, endoskopik ultrasonografi pankreatik kistik lezyonların ayırıcı tanısında önemli bir görüntüleme metodudur. Bazen kistik kitlenin tüm değerlendirmelerine rağmen pankreas kistinin ayırıcı tanısı yapılamaz. Ameliyat öncesinde doğru tanıyı yapmak ve uygun tedaviyi sağlamak için pankreas neoplazilerini de düşünmemiz gerekir. Bu tür pankreatik psödökistler, pankreas neoplazilerinin tanı ve tedavisinde gecikmeye ne- den olabilir. Biz, ameliyat öncesinde pankreas psödökisti olarak tanımlanmış, ancak ameliyatında pankreas kistadenokarsinomu bulunan olguyu sunduk.

Facebook'ta Paylaş