Türk Medline
Dokran

KORONER ARTER HASTALARINDA EGZERSİZ REÇETESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI

ZEHRA CAN KARAHAN

Hitit Medical Journal - 2022;4(3):118-122

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Çankırı, Türkiye

 

Gelişen dünyadaki en önemli sağlık problemlerinin başında yer alan koroner arter hastalığı (KAH) her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açmaktadır. KAH gelişimi için pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte insanlar daha hareketsiz bir yaşam sürmekte bu da fiziksel inaktivite risk faktörünü ön sıralara çıkarmaktadır. Fiziksel inaktivite KAH için önlenebilir risk faktörlerinden biridir. Birincil ve ikincil koruma programlarında fiziksel aktivite ve egzersiz eğitimine yer verilerek KAH ile mücadele edilebilir. Bu derlemede koroner arter hastalarında fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz programı oluşturmak ile ilgili güncel bilgiler sunulacaktır.