Türk Medline

DİYABET HASTALIĞININ EKONOMİK YÜKÜ

ECE ELİF ÖCAL, MUHAMMED FATİH ÖNSÜZ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi - 2018;3(1):24-31

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Diyabet, insülin üretimi ya da kullanımında meydana gelen patolojilerden kaynaklanan ciddi kronik bir hastalıktır. Geçtiğimiz birkaç dekadda diyabet prevelansı artarak, 21.yüzyılın en büyük küresel salgınlarından biri haline gelmiştir. Diyabet ve diyabete bağlı oluşan komplikasyonların yol açtığı sorunlarla yaşayan insan sayısı her geçen yıl giderek artmakta ve büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Bu yükün maliyetinin hesaplanmasında direkt ve indirekt olmak üzere 2 bileşen vardır. Dünya çapında diyabetin yıllık direkt maliyeti 825 milyar dolardır. Diyabetli popülasyonun %75.4’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamakta ancak diyabete yönelik küresel sağlık harcamalarının sadece %19’u bu ülkelere harcanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 diyabet raporuna göre, toplam küresel diyabet harcamalarındaki artışın devam etmesi beklenmektedir. Risk faktörleri ve sonradan ortaya çıkan hastalıkların erken dönemde başlayabileceği göz önüne alındığında, prematur ölümlerin önlenmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükün azaltılması için hastalık önleme ve sağlığı geliştirme çalışmalarının yapılması bir gerekliliktir.