« Geri
ENDOMETRİUM KARSİNOMU TEDAVİSİ SONRASI EDİNİLMİŞ VULVAR LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM : OLGU SUNUMU
DİLEK ERDEM, ÖZLEM CEREN GÜNİZİ, NİLÜFER YİĞİT ÇELİK
Acta Medica Alanya - 2018;2(2):120-123
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Alanya, Türkiye

Lenfanjiomalar, cilt ve ciltaltı dokuyu etkileyen lenfatik sistemin nadir görülen hamartomatöz malformasyonlarıdır. En sık görülen tip Lenfanjiyoma sirkumskriptumdur. Vulvar lenfanjiyoma circumscriptum (LC), yaygın görülen semptomları cinsel işlev bozukluğu ve enfeksiyon ile ağrılı, siğil bir lezyon olarak ortaya çıkabilen nadir bir durumdur. Konjenital formu çocuklarda görülürken, edinilmiş formu enfeksiyon, kanser, Crohn hastalığı, geçirilmiş pelvik cerrahiye bağlı olarak erişkinlerde oluşabilir. Bu yazıda, endometrium kanseri nedeniyle cerrahi tedavi sonrası bir yıldır vulvar lezyon ve kaşıntı şikayeti olan 73 yaşında kadın hastada edinilmiş tipte LS olgusunu sunduk. LS’yi genital siğil gibi diğer durumlardan ayırt etmek, hastalığın gidişatını değerlendirmek ve altta yatan hastalığın teşhis ve tedavisini uygulamak açısından önemlidir. Bu nedenle, bu nadir benign durumun klinik görünümünün yanında farklı histolojik görünümünü de tanımak önemlidir.

Facebook'ta Paylaş