« Geri
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MOBBİNG
FEDAYİ YAĞAR, SEMA DÖKME
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):121-129
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Kahramanmaraş

AMAÇ: Bu çalışmada, Türkiye’de sağlık çalışanları üzerinde mobbing ile ilgili yapılan araştırma makaleleri içerik analizi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. YÖNTEM: 01.04.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Pub Med, Science Direct ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak 2009-2018 yılları arasında yayımlanan ulusal ve uluslararası bilimsel makaleler taranmıştır. Arama yapılırken, “hastanelerde mobbing, sağlık kuruluşlarında mobbing, sağlık çalışanları ve mobbing, hekimler ve mobbing ve hemşireler ve mobbing” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu kapsamda, çeşitli kısıtlamalarda dikkate alınarak 56 araştırma makalesinin çalışmada kullanılabileceğine karar verilmiştir. BULGULAR: Çalışmada, kamu kuruluşlarının daha çok araştırma kapsamına alındığı saptanmıştır. Araştırma türü açısından bakıldığında, neredeyse tamamında nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda en çok yer alan grubun hemşireler olduğu görülmüştür. Özellikle hekimler ve idari personel üzerinde yapılan çalışmaların çok az olduğu belirlenmiştir. SONUÇ: Çalışmalarda en fazla kadınların mobbinge maruz kaldığı, sözel şiddetin çok fazla olduğu ve özellikle de çalışanların iletişimlerinin engellendiği, en fazla yöneticilerin mobbing yaptığı, güvenli iş ortamının olmamasının en çok etkileyen neden olduğu ve sonuç olarak da kişilerin en çok işten ayrılmak istedikleri gözlemlenmiştir. Konu ile ilgili genel bir bakış açısı sağlaması nedeniyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı öngörülmüştür.

Facebook'ta Paylaş