« Geri
SİGMOİD KOLON TUTULUMLU MİKROSKOPİK POLİANJİİT; AĞRISIZ KANAMA İLE BAŞVURAN BİR OLGU
ARZU TİFTİKÇİ, GÜRKAN YURTERİ, ÖZLEN ATUĞ, ÇİĞDEM ÇELİKEL, ŞULE YAVUZ, HÜLYA HAMZAOĞLU
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2010;1(1):46-48
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İstanbul, Türkiye

Mikroskopik polianjiit küçük çaplı damarlarda nekrotizan vaskulitle seyreden pek çok organı tutabilecek sistemik bir hastalıktır. Nekrotizan veya bazen de hızla ilerleyen glomerülonefrit hastalığın major özelliklerindendir. Gastrointestinal sistem de tutulabilir ve genellikle hafif bir klinikle seyreder. Biz sigmoid ülseri ön planda olan mikroskopik polianjiit olgusu sunuyoruz. Yetmiş üç yaşında erkek hasta üç aydır aralıklı olan, ağrısız rektal kanama ile başvurdu. Kolonoskopide sigmoid kolonda dev ülser saptandı. Ülser kenarından alınan biyopsilerin histopatolojik incelemeleri küçük arter vaskuliti ile uyumlu idi. Takip sırasında hızla diyaliz ihtiyacı olacak böbrek yetmezliği gelişti. Mikroskopik polianjiit tanısı ile prednizon ve siklofosfamid tedavisi uygulanan hastanın dört hafta sonraki takip endoskopisinde ülserin tamamen iyileşmiş olduğu tespit edildi. Takip eden üç ayda da hastanın semptomu olmadı. Mikroskopik polianjiitli olguların üçte birinde gastrointestinal sistem tutulsa da genellikle bu tutulum hafif seyirlidir. Olgumuz rektal kanama ile başvurup tanısı sigmoid kolondaki ülser kenarlarından alınan biyopsiler ile konulmuş vaskulitik hastalıktır.

Facebook'ta Paylaş