« Geri
MONTELUKAST KULLANIMINA BAĞLI AKUT FULMİNAN SEYİRLİ HEPATİT VAKASI
MUSTAFA ÇELİK, MAHMUT ARABUL, EMRAH ALPER, FATİH CANTÜRK, ALTAY KANDEMİR, SEZGİN VATANSEVER BELKIS ÜNSAL
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2012;11(1):39-40
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

İlaca bağlı karaciğer hasarı pek çok ilacın potansiyel bir komplikasyonu ve sık karşılaşılan klinik bir tablodur. Literatürde montelukasta bağlı karaciğ er enzim yüksekliği, hepatit ve fulminan hepatik yetmezlik nadir vaka bildirimleri şeklindedir. Biz bu çalışmada montelukast kullanımına bağlı fulminan hepatik yetmezlikli vakamızı sunduk. Dirençli astım nedeni ile salbutamol inhaler, salmeterol+fluticasone inhaler ve 3 aydır montelukast sodyum kullanımı olan 42 yaşında bayan hasta son 1 haftadı r olan ve giderek artan karın ağrısı, sarılık ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Klinik ve laboratuvar değerlendirmesi akut fulminan karaciğer yetmezliği ile uyumlu olan hasta hepatoselüler hasara sebep olabilecek diğer sebepler (enfeksiyöz, metabolik, otoimmün ilaç v.b.) açısından değerlendirildi. Karaciğer biyopsisinde köprüleşme nekrozu gösteren akut hepatit ile uyumlu bulgular saptandı, siroz bulgusu izlenmedi. Montelukast tedavisi kesildi. Hepatosellüler yetmezliğ e yönelik destek tedavisi başlandı. Montelukastın kesilmesinin 15. gününde hepatik yetmezlik tablosu düzelen ve karaciğer fonksiyon testleri düzelme eğilimine giren hasta taburcu edildi. Montelukastın kesilmesinin 50. gününde kontrole gelen hastanın karaciğer fonksiyon testlerinde belirgin iyileşme olduğu görüldü. Montelukast sodyum kullanan hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin izlenmesi ve bozukluk saptanması durumunda ilacın kesilerek hastanın uygun bir merkezde tedavi ve takibe yönlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş