« Geri
ÇOCUK KOL REHABİLİTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
FATMA NUR ALTIN, TÜLAY TARSUSLU ŞİMŞEK
Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation - 2022;9(2):142-151
Pamukkale University, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Denizli, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, üst ekstremite rehabilitasyon değerlendirilmesinde kullanılan Çocuk Kol Rehabilitasyon Ölçeği’nin (ÇKRÖ) Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya, 5-16 yaş arasında, serebral palsili (SP) 69 (34 kız, 35 erkek) çocuk dahil edildi. Çocukların sosyodemografik özellikleri ile ilgili veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan bir form ile sorgulandı. Çocukların üst ekstremite fonksiyonları Türkçe çevirisi yapılan ÇKRÖ ile değerlendirildi. Ölçeğin geçerliğinin belirlenebilmesi için yapı geçerliliği ÇKRÖ ve Elle İlgili Yetenek Ölçeği (EİYÖ-Çocuk) arasındaki korelasyon ile değerlendirildi. Güvenilirliğin belirlenebilmesi için iç tutarlılık ve zamana göre değişmezlik incelendi. İç tutarlılığın belirlenebilmesi için Cronbach Alfa değeri, zamana göre değişmezliğin belirlenebilmesi için test-tekrar test yöntemi ile ilk değerlendirmeden 14 gün sonra değerlendirmeler tekrar yapılarak sınıf İçi korelasyon katsayısının değeri hesaplandı. Bulgular: ÇKRÖ ve EİYÖ-Çocuk arasında mükemmel düzeyde pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlendi (r=0,917, p<0,001). ÇKRÖ’nün iç tutarlılığı yüksek bulundu (Cronbach Alfa=0,958). Test-tekrar test güvenilirliği ise çok yüksek (ICC=0,953) bulundu. Sonuç: Çalışmanın sonuçları, ÇKRÖ’nün, üst ekstremite aktivite limitasyonunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya çıkardı.

Facebook'ta Paylaş