« Geri
TİP 2 DİABETES MELLİTUS VE HEPATOSTEATOZ
MESUT ÖZKAYA, BERRİN DEMİRBAŞ, CAVİT ÇULHA, AYŞEGÜL ALTUNKESER, ERMAN ÇAKAL, AYDIN ÇİFTÇİ, RÜŞTÜ SERTER, YALÇIN ARAL
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2003;2(2):76-79
SB Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

Giriş ve amaç: Diabetes mellitus, anormal karaciğer enzim yüksekliği, hepatosteatoz ve nadiren siroza kadar gidebilen karaciğer hasarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada tip 2 diabetes mellitus ile hepatosteatoz arasındaki ilişki araştırıldı. Gereç ve yöntem: 12'si erkek 68'i kadın 80 tip 2 diabetik hasta çalışmaya alındı. Beden kitle indeksi (BKİ), açlık ve tokluk kan şekeri, HbA1c, total kolesterol, LDL, HDL kolesterol, trigliserid ve yüzde yağ oranı ölçüldü. Hastalar diabetik mikrovasküler komplikasyonlar açısından incelendiler. Hepatosteatoz varlığı ultrasonografi ile değerlendirildi. Bulgular: 44 (% 52) hastada diabetik mikrovasküler komplikasyon tespit edildi. 80 tip 2 diabetik hastanın 75'inde hepatosteatoz tespit edildi. 34 hastada 1. derecede, 25 hastada 2. derecede, 16 hastada 3. derecede hepatosteatoz saptandı. Tip 2 diabetik hastalarda hepatosteatoz derecesi ile hastaların BKI'i arasında ilişki tespit edilmezken diabet süresi ile hepatosteatoz derecesi arasında istatistiksel anlamlı pozitif korelasyon gözlenmiştir (r=0.76, p<0.001). Sonuç: Bu sonuçlar, diabetes mellitusun hepatosteatoz ile direk ilişkili olduğunu desteklemektedir.

Facebook'ta Paylaş