« Geri
SPONTAN UMBLİKAL VEN RÜPTÜRÜNE BAĞLI HEMOPERİTONEUM
MEHMET BEKTAŞ, SELİM KARAYALÇIN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2007;6(1):44-46
Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD, Ankara

Assitli hastalarda terapotik, tanısal yöntemler sonrası ve/veya travmaya bağlı spontan hemoperitoneum görülebilir. Portal hipertansiyonun bir komplikasyonu olarak intraabdominal varislerin spontan rüptürü nadir olup, mortalitesi yüksektir. Biz burada spontan umblikal ven rüptürüne sekonder hemoperitoneum gelişen bir erkek hastayı sunduk.

Facebook'ta Paylaş