« Geri
TRAVMATİK DAMAR YARALANMALARINA ADLİ TIP YAKLAŞIMI
HALİS DOKGÖZ, AYŞE YANIK, RIZA YILMAZ, OSMAN ÖZTÜRK
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(4):23-28
Adli Tıp Kurumu, İstanbul

Etkili eylem sonucu oluşan damar yaralanmaları penetran ve nonpenetran şekilde oluşmaktadır. Damar yaralanmalarının büyük bir bölümü penetran travmalar sonucu ortaya çıkmakta, bunların başında da kesici delici alet yaralanmaları ve ateşli silah yaralanmaları gelmektedir. Çalışmada travmatik damar yaralanmaları nedeniyle Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'na gelen olgularda en sık yaralanan arter ve venlerin belirlenmesi ve adli raporların hazırlanmasında yaşanan sorunların vurgulanması amaçlanmıştır. Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu'na 1998-2000 yılları arasında gelen 28'i (%9.38) kadın, 270'i (%90.62) erkek toplam 298 olguya ait veriler değerlendirilmiştir. Olay niteliği açısından 193'ünde (% 64.76) kesici delici alet yaralanması, 86'sında (%28.86) ateşli silah yaralanması, 17'sinde (%5.70) künt travmatik yaralanma ve 2'sinde (%0.68) trafik kazası olarak belirlenmiştir. Olgularda en sık yaralanan arter ve venler ile kişide oluşan yaralanma sonucu hayati tehlike, mutad iştigal ve uzuv zaafı, uzuv tatili gibi kavramlar açısından adli rapor sonuçları irdelenerek, istatistiksel olarak değerlendirilip literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Facebook'ta Paylaş