« Geri
LARENKS KANSERLİ HASTALARDA ADJUVANT RADYOTERAPİNİN SES VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
MEDİNE KARA, HÜLYA ERTEKİN, BAŞAK ŞAHİN, SİBEL CEVİZCİ, FEVZİ SEFA DEREKÖY
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(1):9-16
Department of Otolaryngology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey

Giriş: Bu çalışmanın amacı larenks kanserli hastalarda ameliyat tipi ve adjuvant radyoterapinin (RT) hastaların ses ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Yöntem: Larenks kanseri nedeni ile ameliyat edilen 38 hasta (37 erkek, 1 kadın; ort. yaş 63, 6 ± 9, 63 yıl) bu çalışmaya dahil edildi. Tanı esnasındaki tümör lokalizasyonu, TNM evrelemesi, uygulanan ameliyat tipi, adjuvant/primer RT alımı, nüks varlığı ve postoperatif takip süresi kaydedildi. Tüm katılımcıların öznel ses handikap indeksi (VHI-10) ve Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anketi versiyon-IV (UWQOL-4) ile ses ve yaşam kalitesi skorları hesaplandı. Ses analizi Xion Endo Strop-DX sistemi ile gerçekleştirildi. Anket skorları ve ses parametreleri gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: VHI ortalamaları stripping/kordektomi grubunda, parsiyel veya total larenjektomi gruplarına göre istatistiksel olarak daha düşüktü. ortalama SPLmin, MFZ ve UWQOL’ın ağrı, görünüş, yutma ve çiğneme puan ortalamaları RT almayan grupta RT alan gruptan daha yüksek idi. VHI ve yaşam kalitesi parametreleri arasında bir negatif yönlü bir korelasyon saptandı. Sonuç: İleri evre larenks kanserlerinde artan cerrahi manüpülasyonlar ve adjuvant RT ihtiyacı hastaların ağrı, ses, konuşma, yutma, çiğneme fonksiyonlarını etkileyerek yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle hastalığın erken tanınıp tedavisinin planlanması oldukça önemlidir. Öznel ses kalitesi arttıkça yaşam kalitesi skorlarının da artmış olması hastaların tedavi sonrası ses terapisine ve psikoterapiye yönlendirilmelerinin önemini bir kez daha göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş