« Geri
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN DİŞHEKİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ HAYVANLAR ALEMİ TESTİ İLE DEĞERLENDİRME
ECE KOPARAL, FAHİNUR ERTUĞRUL, ÖZLEN İÇÖZ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 1999;26(2):149-157
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti AD

Bu çalışmanın amacı çocukların dişhekimi hakkındaki görüşlerini saptamak ve ağız-diş sağlığı eğitiminin bu görüşe etkisini incelemektir. Bu çalışmada İzmir'in Bornova ilçesinde 2 ilkokulun 4 ve 5. sınıflarına devam eden toplam 235 öğrencisine projektif test tekniklerinden biri olan ve dişhekiminin kolayca yorumlayabileceği özelliklere sahip "Hayvanlar Alemi Testi" uygulanmıştır Çalışma grubundan 97 çocuğa ağız-diş sağlığı eğitimi verilirken, 138 çocuğa eğitim verilmeden test uygulanmıştır. Çalışmada çocukların dişhekimi hakkındaki görüşlerine göre benzetme yaparak çizdikleri hayvanların çoğunlukla korkunç yaratıklar yada yılan olduğu ve bunları, kedi, köpek, ayı, kuş, tavşan ve kelebeğin izlediği görülmüştür. Ağız-diş sağlığı eğitimi verilen grup dişhekimini kelebek, kedi, kuş gibi benzetmeler yaparak daha olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları, çocukların dişhekimine olan duygusal değerlendirmelerinin hem olumlu, hem de olumsuz olduğunu göstermektedir. Çocuklar dişhekimlerinin kendileri için yararlı olduklarını bilmekte fakat bunun yanında aynı dişhekiminin saldırgan, yaralayıcı, gizli bir yönün de olduğunu kabul etmektedirler. Çalışma sonuçları verilen ağız diş sağlığı eğitiminin çocukların dişhekimine bakışlarını olumlu yönde etkilediğini ve dişhekimi korkusunu belli oranda azalttığını göstermiştir

Facebook'ta Paylaş