« Geri
EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ DERGİSİNİN BİBLİOMETRİK ANALİZİ: BÖLÜM-1: SCI-E ÖNCESİ DÖNEM
AHMET ASLAN
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):300-305
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Alanya/Antalya, Türkiye.

Amaç: Bibliyometrik analizler; bilimsel dergilerin iç değerlendirilmesinin yapılması ve etki değerinin arttırılmasına yönelik editöryal politikaların belirlenmesi açısından önemlidir. Bu makalede Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (EHC) Dergisinin bibliyometrik verilerin tanımlanması ve atıf almasını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif bibliyometrik olarak dizayn edilen bu çalışmada: Yayımlandığı ilk sayısından bu yana 30 yılık süreçteki EHC tüm makaleleri gözden geçirildi. Çalışmanın bu ilk bölümünde SCI-E öncesi dönem araştırıldı. Makalelerin yazar, kurum, çeşit ve konu özellikleri değerlendirildi. Atıf almayı etkileyen faktörler analiz edildi. Kategorik veriler için ki-kare, sayısal veriler için Anova testi ve posthoc karşılaştırmada t testi kullanıldı. Bulgular: Değerlendirilen toplam 688 makaleden 134 ü (%19, 5) en az bir atıf almıştır. Bu çalışmada atıf almayı etkileyen en önemli faktör; makalelerin tam metinine internetten ulaşılabilmesi olmuştur (p<0, 01). Ayrıca makale dili de atıf almada anlamlı bulundu (p=0, 026). Makale başına ortalama yazar sayısı 3, 8 ve atıf sayısı 0, 7 olarak bulundu. Makalelerin en çok Üniversitelerden gönderildiği tespit edildi. Sonuç: Bilimsel bir derginin gelişim süreci içerisinde bazı mesafeler kat etmesi gerekmektedi. Dergide yayımlanan makalelerin tam metinlerine web ortamında erişilebilir olması, atıf almada önemli bir etkendir. Ayrıca özgün araştırma ve derleme türü makalelerin daha çok atıf alabileceği değerlendirilmiştir. Bununla birlikte iyi seçilmiş bir olgu sunumu da atıf alabilir. Son olarak uluslararası atıf açısından yurtdışı ve İngilizce makaleler avantajlı olabilir.

Facebook'ta Paylaş