« Geri
KATARAKT AMELİYATI SONRASI GEÇ DÖNEMDE FARKEDİLEN DESCEMET MEMBRAN DEKOLMANINA YAKLAŞIM
ERDİNÇ BOZKURT, ERSİN MUHAFIZ
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):350-353
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası akut kornea ödemi gelişen bir katarakt olgusunda, Descemet membran dekolmanının (DMD) ayırıcı tanı ve tedavisini sunmayı amaçladık. 52 yaşındaki bayan hasta, sol gözde rutin fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası postoperatif 16. gün farkedilen DMD’ye sekonder akut kornea ödemi ve görme bozukluğu şikayeti ile kiniğe başvuruyor. Olgunun postoperatif 16. gün kontrolünde görme keskinliği sağ gözde 0.8, sol gözde ise 50cm’den parmak sayma düzeyinde olduğu görüldü. Biyomikroskobik muayenede sağ gözde nükleer skleroz, sol gözde üst temporal bölge hariç yaygın kornea ödemi izlenmekteydi. Göz içi basınçları her iki gözde normaldi. Fundus muayenesinde sağ doğal, solda net olarak değerlendirilememekle beraber göz dibi ultrasonografik olarak normaldi. DMD’den şüphelenilerek anterior segment optik kohorens tomografi (ASOCT) çekildi. ASOCT görüntülerinde korneal epitelyal ve stromal ödem altında ikinci bir ön kamara oluşturan hiperreflektif bant fark edilmiştir. Hastaya DMD ve buna bağlı kornea ödemi tanısı konarak, ön kamaraya perfloropropan (C3F8) enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyonu takip eden 3. günde, parasantral descemet kırışıklıkları dışında kornea saydamdı, ön kamarada superiorda gaz mevcut idi ve görme keskinliği 0,2 düzeyine çıkmıştı. Bu olgu bize 14 günü aşan DMD’lerde intrakamaral gaz enjeksiyonlarının etkili bir tedavi yöntemi olabileceğini göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş