« Geri
SARI TIRNAK SENDROMU İLE SEYREDEN ÜLSERATİF KOLİT OLGUSU
CEM ŞAHAN, EMRE AKSAKAL
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2004;3(3):155-158
Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD, Samsun

Sarı tırnak sendromu primer lenfödem, tekrarlayan plevral efüzyon ve tırnaklarda sarı renk değişikliği ile karakterizedir. Genellikle sarı tırnak sendromunun lenfatik damarların anatomik ve/veya fonksiyonel anormallikleri sonucu oluştuğuna inanılır. Literatürde yaklaşık 100 olgu sunulmuştur, fakat ülseratif kolit ile birlikteliğine rastlanmamıştır. Bu olgu sunumunda sarı tırnak sendromu ile seyreden ülseratif kolit olgusunu sunuyoruz.

Facebook'ta Paylaş