« Geri
ASSİTLİ HASTALARDA PERKÜTAN HEPATOBİLİYER GİRİŞİMLER SONRASI PARANKİMAL TRAKTIN HİSTOAKRİL VE GEL-FOAM İLE EMBOLİZASYONU
CÜNEYT AYTEKİN, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ, ALİ FIRAT, FATİH BOYVAT, A MUHTEŞEM AĞILDERE
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2003;2(2):80-83
Başkent Üniv. Tıp Fak. Radyoloji Bölümü, Ankara

Giriş ve amaç: Bu çalışmanın amacı; assit ve koagülopati problemi olan hastalarda, hepatobiliyer girişimler sonrası trakt embolizasyonunda histoakril ve gel foam'ın etkinliğini saptamaktı. Gereç ve yöntem: Beş hastada 6 trakt embolize edildi. Önce yırtılabilen kılıf içerisinden, absorbe olabilen jelatin parçaları (gel-foam), kateterin safra yoluna girdiği düzeye ilerletildi. Daha sonra %70'lik n-bütil siyanoakrilat trakt içerisine enjekte edildi. İşlem sonrası assit sıvısından, safra varlığı ve hemoperitoneumun değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi eşliğinde örnek alındı. Bulgular: Tüm olgular işlemi kolaylıkla tolere etti ve işlem teknik olarak başarı ile gerçekleştirildi. Embolizasyon sonrası elde olunan assit sıvısında safra veya kana ait bulgu saptanmadı. Sonuç: Assit ve koagülopati varlığında, perkütan hepatobiliyer girişimler sonrası kateterin çekilmesinden sonra ortaya çıkabilen kanama ve safra kaçağının önlenmesinde, histoakril ve gel-foam ile trakt embolizasyonu etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Facebook'ta Paylaş