« Geri
LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI: 28 OLGU
ERDAL BİROL BOSTANCI, YUSUF BAYRAM ÖZOĞUL, SİNAN YOL, MURAT ULAŞ, İLTER ÖZER, SONER AKBABA, MUSA AKOĞLU
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2007;6(1):14-19
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş ve amaç: Bu çalışmamızın amacı kolorektal kanserli olgulara uygulanan laparoskopik rezeksiyonların erken dönem sonuçlarını bildirmektir. Gereç ve yöntem: Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği'ne Ağustos 2000 ile Kasım 2003 tarihleri arasında kolorektal kanser tanısıyla yatırılan ve laparoskopik rezeksiyon yapılan 28 olgu değerlendirilmiş ve erken dönem sonuçlar bildirilmiştir. Bulgular: Yirmisekiz olgunun 2 (%7)'sinde konversiyona geçildi. Altı olguda (%21) ameliyat sonrası komplikasyon görüldü. En sık görülen komplikasyon kısmi barsak tıkanmasıydı. Bir olgu intestinal fistül nedeniyle yeniden ameliyat edildi. Serimizin ortanca izlem süresi 13.5 (3-40) ay olup, bu süre esnasında bir olguda uzak metastaz görüldü. Port yerinde, insizyon yerinde ve pelviste nüks saptanmadı. İki olgu eksitus oldu. Sonuç: Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisi, laparoskopik ve açık kolorektal cerrahi girişimlerde deneyimli merkezlerde güvenle ve yeterli etkinlikle yapılabilir. İzlemde olgularımızın hiçbirinde laparoskopiye ait olumsuz bir etki görülmemiştir.

Facebook'ta Paylaş