« Geri
MYELİT BULGULARI İLE PREZENTE OLAN VE SİCCA SEMPTOMLARI OLMAYAN SJÖGREN VAKASI
ŞEYDA BAYİL, HACER ERDEM TİLKİ
Acta Medica Alanya - 2017;1(2):35-37
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilimdalı, Samsun, Türkiye

Sjögren sendromu (SS) egzokrin bezlerin kronik, inflamatuar ve otoimmün hastalığıdır. SS’ da hastaların %20’ sinde nörolojik bulgular gelişir. Nörolojik bulgular göz ve ağız kuruluğu gibi sicca semptomları ortaya çıkmadan önce de görülebilir. Periferik sinir sistemi tutulumu (PSS) %15, santral sinir sistemi (SSS) tutulumu %5 oranında görülür. SSS tutulumu, PSS tutulumuna göre çok daha az görülür. Bu vakada, transvers myelit ile prezente olan, serum anti Ro-SSA/anti La-SSB antikorları negatif olan ve sicca bulguları olmayan bir sjögren sendromu ele alınmıştır.

Facebook'ta Paylaş