Türk Medline

SALGIN HABERLERİ

SEVAL ÇALIŞKAN

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi - 2018;3(1):56-62

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Temmuz – Aralık 2017 tarihleri arasında salgın yapan hastalıklar, en son salgın yaptıkları coğrafik bölge ve tarih verilerek ele alınmıştır. Küresel olarak salgın hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.