« Geri
MÜLTECİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE TRAVMATİK YAŞANTİLARİN DEPRESYON, YALNİZLİK, ANKSİYETE, TRAVMA SONRASİ GELİŞİM VE AĞRİ İLE İLİŞKİSİ
ŞENGÜL KOCAMER ŞAHİN, ÖZLEM ALTINDAĞ, GÜLÇİN ELBOĞA, SELAHADDİN ELÇİÇEK, MAZLUM SERDAR AKALTUN, ABDURRAHMAN ALTINDAĞ, ALİ GÜR, İLKAY DOĞAN
Acta Medica Alanya - 2020;4(3):264-269
Department of Psychiatry, Gaziantep University, Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mülteci üniversite öğrencilerinde travmatik deneyimlerin oranını ve travmalar ile anksiyete, yalnızlık, depresyon, travma sonrası gelişim ve ağrı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Eylül 2017 ve Eylül 2018 tarihleri arasında XXX Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme için UCLA (California Üniversitesi, Los Angeles) Yalnızlık Ölçeği, Travma Sonrası Büyüme Envanteri (TSBE), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Travmatik Yaşantilar Kontrol Listesi (TYKL) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya toplam 71 öğrenci dahil edildi. UCLA ve BDE, TYKL arasında pozitif, UCLA ve TSBE arasında negatif korelasyon vardı. BDI, BAE ve TYKL arasında pozitif korelasyon vardı. TSBE ve BDE ile TYKL arasında negatif bir korelasyon saptandı. Bir gün içinde hissedilen ortalama ağrı süresi ile TYKL, BDE arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon ve ağrı süresi ile TSBE arasında negatif korelasyon gözlendi. Sonuç: Mülteci öğrencilerde travmatik yaşantıların fazla olması depresyon ile pozitif, travmatik büyüme ile negatif ilişkiliydi. Gün içinde hissedilen ortalama ağrı süresi, depresif belirtilerin fazlalığı ve travmatik olayların fazlalılığı ile pozitif ilişkilidir, ancak ağrının varlığı / ağrının lokalizasyonu ve değerlendirme ölçekleri arasında bir ilişki saptanmamıştır..

Facebook'ta Paylaş