Türk Medline
Dokran

PERİODONTİTİSTEN ETKİLENMİŞ İNSAN KÖK SEMENT YÜZEYLERİNE ANTİOKSİDAN BİR AJANIN UYGULANMASI-TARAYICI ELEKTRON MİKROSKOBİK BİR ÇALIŞMA

NURDAN ÖZMERİÇ, CENK M HAYTAÇ, GÖNEN ÖZCAN, EMİNE E ALAADİNOĞLU, MUSTAFA F SARGON, HAMDİ ÇELİK

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2000;27(3):347-352

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

 

Tetrasiklin hidroklorür, sitrik asit ve fosforik asit, kök yüzeylerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Asidik yapıya (pH 3.8) ve antioksidan özelliğe sahip olan taurinin yara iyileşmesini hızlandırdığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu maddenin kök yüzeyinin hazırlanmasındaki etkinliğini, periodontitisli kök yüzeylerinin yüzey morfolojisinde değerlendirmek ve bu etkileri, tetrasiklin hidroklorür ve sitrik asitle karşılaştırmaktı. Çalışmamızda periodontal hastalık nedeniyle aynı hastadan çekilmiş olan 10 adet kesici ve premolar dişten örnekler hazırlandı ve taurin, tetrasiklin hidroklorür ve sitrik asit bu örneklere uygulandı, örnekler daha sonra tarayıcı elektron mikroskopta analiz edildi. Asit uygulanmamış örneklerin yüzeyinde smear tabakasına benzer düzensiz amorf bir görüntü izlendi. Taurin uygulanan örneklerde yüzey, düzensiz tabaka halinde granüler materyal ile kaplıydı. Dentin tübüllerinin, kristal tabaka yığılması öncesinde açık olduğu gözlendi. Sonuçta, taurinin tetrasiklin hidroklorürle karşılaştırılabilecek şekilde kök yüzeyi hazırlanmasında etki gösterdiği bulgulandı.