« Geri
ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜLŞEN DEMİRAY, NAZAN DOLU
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2011;20(1):29-38
Erciyes Ün.Sağlık Bil.Ens, Fizyoloji AD, Kayseri

Bu çalışma, Üniversite Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin sahip oldukları çoklu zekâ profilini belirleyerek, bu zekâ profillerinin, lisede seçtikleri alanlar, ideallerindeki meslekleri kazanma durumları, öğrencilerin yaşam alanları ve mezuniyet durumlarına etkilerini ortaya çıkarmak ve bu bağlamda meslek seçimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Kayseri İli’nin Develi ve Yahyalı İlçeleri’ndeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç dershanede öğrenim görmekte olan öğrencilerden rastgele belirlenen 140 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) hazırlık öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin çoklu zekâ alanlarını belirlemek amacıyla Çoklu Zekâ Anketi kullanılmıştır. Bu anket, bilgisayar ortamına aktarılarak öğrencilere onarlı gruplar şeklinde bilgisayar laboratuarında uygulanmıştır. ÖSS hazırlık öğrencilerinin bütün zekâ alanları gelişmiş olmakla beraber en baskın zekâ türünün mantıksal-matematiksel zekâ olduğu tespit edilmiştir. Mantıksal-matematiksel ve sosyal zekâ erkek öğrencilerde kızlara göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksek bulunmuştur. Öğrenciler lisede mezun oldukları alanlar açısından karşılaştırıldığında sayısal alandaki öğrencilerin, daha yüksek mantıksal-matematiksel zekâya sahip oldukları belirlenmiştir. Mezun durumdakiler ile lise son sınıftaki öğrenciler çoklu zekâları açısından karşılaştırıldığında ise mezun olanların daha yüksek sosyal zekâya sahip oldukları bulunmuştur. İdeallerindeki mesleği kazanma ve yaşam alanlarında (ev-yurt) ise çoklu zekâ profilleriyle ilişkili istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, çoklu zekâ profillerinin farklı cinsiyetlerde, alanlarda ve mezuniyet durumlarında önemli olduğu, meslek seçimlerinin doğru yapılabilmesi için, alan seçimlerinin (sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil) 9. sınıfta çoklu zeka anket sonucuna göre uygulanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Facebook'ta Paylaş