« Geri
ÇOCUK İSTİSMARINA DİSİPLİN PENCERESİNDEN BAKIŞ
FİLİZ ŞİMŞEK, BETÜL ULUKOL, BAHAR BİNGÖLER
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(1):47-52
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Disiplin ve disiplin amacı taşıyan davranışlar çocuğun yaşamında önemli bir yer tutar. Disiplin amacıyla yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri cezalandırmadır. Cezalandırma, bir davranışı azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılan negatif sözel ve fiziksel uyarıları kapsar. Çocukta fiziksel ve psikolojik zarara neden olabileceği için cezalandırma hiçbir zaman önerilmese de şiddet uygulayan ailelerin çoğu bunu çocuğu disiplinize etmek amacıyla kullanmaktadır. Toplumda fiziksel cezalandırma yöntemlerinin ve istismara yol açabilecek davranışların geleneksel disiplin yöntemi olarak kabul ediliyor olması önemli bir sorundur. Çocukların istismardan korunması için fiziksel cezalandırma yöntemlerinin ve istismarın zararları konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması ve eğitimi son derece önemlidir. Sağlık çalışanlarının topluma yönelik bilinçlendirme ve eğitim aktivitelerinde sorumluluğu vardır. Ancak sağlıkçıların da özellikle disiplin amaçlı davranışların zarar verici boyutları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyi artırılmalıdır. Bu nedenle gerek tıp fakültesi eğitimi, gerekse mezuniyet sonrası eğitim sürecinde çocuğun psiko-sosyal ihtiyaçları, gelişimi, disiplini ve istismarı konuları eğitim programlarının kapsamına alınmalıdır.

Facebook'ta Paylaş