« Geri
TÜRKİYE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE PEDİATRİK YANIK VAKALARININ ANALİZİ: 10 YILLIK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
YASEMİN DEMIR YIGIT, EBRAL YIGIT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):152-159
Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Diyarbakir, Turkey

Giriş: Yanıklar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere tüm dünyada ciddi bir küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2010-1 Ocak 2020 tarihleri arasında yanık merkezimize yatırılan 1.038 hastanın yaş, cinsiyet, yaralanma nedeni ve toplam vücut yüzey alanı (TBSA), komplikasyon ve ölüm oranı, analiz edildi. BULGULAR: Erkeklerde yanık yüzey alanı kızlara göre daha fazlaydı. Tüm hastalar için ortalama yanık vücut yüzey alanı 9.2±6.35 ve ölüm oranı %1.45 idi. Çay, sıcak süt, sıcak su ve yağlı yiyecekler gibi sıcak sıvılar hastaların %84.7’sinde yanık nedeniydi. Sıcak nesneler, sıcak erimiş naylon, sıcak tandır ve közler ve sıcak asfalt yanıkların %7.7’sini oluşturuyordu. Ayrıca alev yanıkları, elektrik yanıkları ve donma ve diğer yanık nedenleri yanık yaralanmalarının sırasıyla %5.6, %1.2 ve %0.8’inden sorumluydu. SONUÇ: Pediatrik yanıklar bölgemizde daha çok üç yaş altı erkek çocuklarda ve kırsal kesimde yaşayan anne-babası eğitim düzeyi düşük olan çocuklarda görülmektedir. Yanık önleme programının bu sonuçlara göre ayarlanması gerektiğine inanıyoruz.

Facebook'ta Paylaş