« Geri
ÖZOFAGEAL MELANOSİTOZİS - ÜÇ OLGU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
ALİ ÖZDEN, GÜLSEREN SEVEN, BERNA SAVAŞ, YUSUF ÜSTÜN, ARZU ENSARİ, ARZU YUSİFOVA
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2008;7(2):96-99
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Endoskopik özofageal melanositozis özofagus squamöz epitel bazal tabakasında melanositik proliferasyon ve özofagus mukozasında melanin miktarında artış ile karakterize benign, nadir görülen klinik ve patolojik bir durumdur. Melanozis olarak da adlandırılır. Her ne kadar gastroözofageal reflü hastalığının ve diğer mukozal hasar ve keratinositik hiperplazinin sonucu olabileceği hipotezi ileri sürülse de etyoloji ve patogenezi ile ilgili bilgiler azdır. Ayırıcı tanısı melanositik nevüs ve malign melanomu içerir. Primer özofageal melanomanın prekürsörü olabileceği ileri sürülse de ileri araştırmalar gerekmektedir. Nadir olduğundan spesifik semptom ve spesifik tedavi raporu yoktur. Biz nadir görülen özofageal melanositozisli üç olguyu sunduk ve literatürü gözden geçirdik

Facebook'ta Paylaş