« Geri
0-2 YAŞ ÇOCUKLARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
RAZİYE ŞULE GÜMÜŞTAKIM, HİLAL DEŞİK AKSOY, SAİDE EDA CEBECİ, SERDAL KANUNCU, LÜTFULLAH ÇAKIR, ERDİNÇ YAVUZ
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(1):1-8
Osmaniye Merkez 3 Nolu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi, Osmaniye, Türkiye

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6. ayda ek besinlere başlayarak emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini önermektedir. Çalışmamızdaki amacımız 0-2 yaş arası çocuklardaki beslenme alışkanlıklarını ve annelerinin beslenme konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya 0-2 yaş bebeği olan toplam 250 anne dahil edildi. Annelere, sosyodemografik özelliklerin, anne sütünün, ek besinlerin ve bu konularda annelerin bilgi düzeyinin değerlendirildiği bir anket formu verildi. Ardından bebeklerin boy-kilo ölçümleri yapıldı. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16, 0 istatistik programı kullanılarak değerlendirildi, istatistiksel analizlerde tanımlayıcı analizler ve ki-kare testi kullanıldı. p<0, 05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. Bulgular: Bebeklerin %84, 3’ü ilk 1 saat içinde anne sütü almıştır. %41.3’ü 3-6 ay arası anne sütü alırken, %16, 5’inde 6 aydan önce anne sütü kesilmiştir. Bebeklerin %50, 8’i mama ile beslenmiş, %49, 2’sine ise biberon verilmiştir. Bebeklerin %25, 6’sına 6 aydan önce, %51, 2’sine ise 6 aydan sonra ek gıda başlanmıştır. Anne eğitimi ile anne sütü hakkında bilgi, ek gıda hakkında bilgi, anne sütü kesilme zamanı ve bebek kilo persentili arasında fark bulunmuştur. Sonuç: Annelerin anne sütü ve tamamlayıcı beslenme konusundaki bilgi düzeyleri ne kadar iyi olursa toplumun da bilgi düzeyi, kadar artış gösterecek ve davranışlarına yansıyacaktır.

Facebook'ta Paylaş