« Geri
LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİNE BAĞLI ÜST DUDAKTA ANJİOÖDEM (VAKA RAPORU)
UMUT SARAÇOĞLU, ABDULLAH CEYLAN, ÇAĞRI DELİLBAŞI, MİNE CAMBAZOĞLU
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 1999;26(2):185-188
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD

Anjioödem (AÖ), deri ve müköz membranlarda bazen de viseral organlarda aniden ortaya çıkan ve birkaç saat ile birkaç günlük bir periyotta hızlı bir şekilde geri dönen ödematöz alanlarla karakterize bir durumdur. Herediter ve non herediter olarak iki tipte karşımıza çıkar. Etyolojileri tam olarak bilinmemesine rağmen alerjik cevap, fiziksel ajanlar, emosyonel stres, enfeksiyon, travma ve ilaçların etkili olabileceği düşünülmektedir.Antibiyotikler, non steroid antienflamatuarlar, lokal veya genel anestezikler bu durumu tetikleyebilir Bu makalede, 23 yaşında herhangi bir sistemik hastalığı olmayan erkek hastaya uygulanan lokal infiltrasyon anestezisini takiben üst dudakta ani gelişen bir anjioödem vakası sunulacak, herediter ve non herediter anjioödemin ayırıcı teşhis ve tedavisinden söz edilecektir

Facebook'ta Paylaş