« Geri
CLASS II KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARDA MARJİNAL ADAPTASYONUN FARKLI YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ: SEM ÇALIŞMASI
PERİHAN ÖZYURT, ENGİN ERSÖZ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2000;27(3):319-323
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konservatif Diş Tedavisi BD

Bu çalışmanın amacı; class II kompozit rezin restorasyonların gingival mikroaralığının formasyonunda farklı yerleştirme tekniklerinin etkisini SEM ile değerlendirmektir. Çürüksüz, yeni çekilmiş büyük azı dişleri üzerinde Class II kaviteler hazırlandı. Dört değişik yerleştirme tekniği uygulanarak dişler hibrit bir kompozit dolgu materyali (Valux, 3M, U.S.A) ile restore edildi. Restore edilen dişler mesio-distal yönde longitudinal olarak kesildi. Kesitler SEM'de (Scanning Electron Mikroscobe) incelendi ve fotoğrafları alındı. Gingivaldeki aralık en fazla bulk tekniğinde saptandı. Diğer üç farklı tabakalama tekniğinde ise daha az marjinal aralık gözlendi. Uygulanan dört farklı yerleştirme tekniğinin hiçbiri marjinal aralığı azaltmada etkili olmamıştır. Derin class II kavitelerde restorasyonların tabakalama tekniği ile yapılması marjinal aralık yönünden daha yararlı olmaktadır.

Facebook'ta Paylaş