« Geri
ACİL SERVİSTE NADİR GÖRÜLEN BİR KİŞİLİK DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİ: GLİOBLASTOMA MULTİFORME
EMİN UYSAL, YAHYA AYHAN ACAR, SÜLEYMAN SOLAK
Acta Medica Alanya - 2017;1(1):24-27
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp AD, İstanbul

Kişilik değişikliği ve uzun süredir geçmeyen baş ağrısı şikâyeti nedeniyle 24 yaşındaki erkek hasta acil servise başvurdu. Nörolojik muayenesinde patoloji saptanmayan hastanın çekilen kranial bilgisayarlı tomografisinde bifrontal kitle ile uyumlu görüntü saptandı. Hasta beyin cerrahisi servisine intrakraniyal kitle ön tanısıyla yatırıldı. Elektif koşullarda tümör rezeksiyonu yapılan hastanın patoloji sonucu glioblastoma multiforme olarak raporlandı. Hastanın takiplerinde kişilik değişikliği saptanmadı. Kişilik değişikliği ile acil servise başvuran hastalarda altta yatan ve risk oluşturan hastalıklar da göz önüne alınarak ayırıcı tanıda kranial bir kitlenin varlığı akla getirilmeli. Uzun süreli şiddetli baş ağrıları acil hekimine yol gösterici olabilir.

Facebook'ta Paylaş