« Geri
ORTODONTİK TEDAVİNİN DİŞETİ SAĞLIĞINA ETKİSİ: KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK GÖZLEMLER
NİLGÜN ÖZLEM ALPTEKİN, UÇKUN SAİT UÇAN, HASAN SOLMAZ, OSMAN ERGANİŞ, EBRU OLGUN ERDEMİR, FARUK AYHAN BAŞÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 1999;26(2):167-178
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD

Bu araştırmanın amacı; 1) ortodontik 'tedavi gören, sabit aperey kullanan genç bireylerin subgingival plağında Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa) varlığını; 2) Aa ve klinik şartlar arasındaki olası ilişkiyi saptamaktır.12 kişi ortodontik aperey kullanırken (deney grubu), diğer 5 kişi kontrol olarak seçildi (kontrol grubu). Mikrobiyolojik inceleme için her bir hastada 2 bölge (sağ üst çenedeki birinci moların mezio-bukkal ve lateral keserin disto-bukkal yüzeyi) belirlendi. Toplam 34 subgingival plak örneği selektif olarak kültür yapılarak incelendi. Deney ve kontrol dişleri klinik olarak, modifiye basitleştirilmiş oral hijyen indeksi, plak indeki, gingival indeks, periodontal cep kanama indeksi ve sondalama cep derinliği ile değerlendirildi. Deney grubunun ortalama gingival indeks skorları (1.9 ± 0.3), kontrol grubundan (1.7 ± 0.1) biraz daha fazla bulundu. Deney bireylerinde %75 kişide en az bir bölgenin Aa (+) olduğu, kontrollerde ise bu oranın %40 olduğu saptandı. Deney grubunda, Aa pozitif bölgelerin %5.6'sının %0.1 ile 1.0 arasında bulunduğu, oysaki %94.4'ünün % 1.0'den büyük oranda olduğu saptandı

Facebook'ta Paylaş