« Geri
MORFOMETRİK ANALİZ KULLANILARAK INFRAORBİTAL FORAMEN LOKALİZASYONUNUN TAHMİNİ
NİLGÜN TUNCEL ÇİNİ, SENEM TURAN OZDEMIR
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):257-263
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı

Foramen infraorbitale (IOF)’ nin lokalizsayonunun belirlenmesi ve çevre yapılarla olan ilişkisi birçok klinik disiplin için büyük önem taşımaktadır. Foramen supraorbitale/incisura supraorbitale (SON/SOF), IOF’nin konumunu tahmin etmek için bir işaret noktası olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada, IOF’nin SON/SOF ve diğer komşu anatomik yapılarla olan morfometrik ilişkilerini kullanarak, IOF’ye müdahale için güvenli bölgeyi belirlemeyi ve IOF’nin yerini tahmin etmek için bazı regresyon formülleri üretmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Cinsiyeti bilinmeyen 33 kuru yetişkin kafatasında IOF, foramen supraorbital kullanılarak 14 parametre ile değerlendirildi. Kemiklerin fotoğrafları çekildikten sonra Image J programı ile ölçümler gerçekleştirildi. BULGULAR: Tüm ölçümler için ortalama değerler verildi ve taraf farkı görülmedi. Parametrelerin minimum değerleri kullanılarak IOF’ye yönelik müdahaleler için güvenli bölge belirlendi. Sağ ve sol tarafa ait ortalama değerleri kullanılarak aralarındaki korelasyonu katsayıları tespit edildi. Spearman’ın korelasyon testi sonucunda bazı değerlerin birbirleriyle yüksek korelasyon gösterdiği görüldü. IOF’nin yerini tahmin etmek için bazı regresyon formülleri oluşturuldu. En iyi formül %96 doğruluk oranı ile IOF= 1.632 + (0.743* SON/SOF-IMO) + (0.184*SON/SOF-kanin krestal kemik) olarak belirlendi. SONUÇ: Nörovasküler yapıları içeren IOF büyük hasar riski taşıdığından, maksillofasiyal plastik cerrahi ve diş hekimlerinin odak noktasıdır. Bu çalışmada, IOF’nin konumunu yüksek doğrulukla tahmin etmek için bazı güvenilir regresyon formülleri verdik.

Facebook'ta Paylaş