« Geri
GEÇ ADÖLESAN GEBELİKLER, MATERNAL VE FETAL SONUÇLAR
AŞKI ELLİBEŞ KAYA, ALPER BAŞBUĞ, CEMİL IŞIK SÖNMEZ, CEREN BARUT, YUNUS ŞENGÜN, METE ÇAĞLAR
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(3):22-27
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Düzce, Türkiye

Giriş: Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde doğum yapmış adölesan gebeler ile reprodüktif yaş grubunda doğum yapmış hastaları kıyaslayarak maternal ve fetal sonuçları gözden geçirmeyi amaçladık. Yöntem: Ocak 2015- Mayıs 2017 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde doğum yapmış 3223 adet gebeden uygun koşulları taşıyan 183 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel değerlendirme olarak SPSS 21 programı kullanıldı, p<0, 05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Adölesan çağ gebeliklerinin toplam komplikasyon oranı kontrol grubundan fazla bulunmuştur (p=0, 03). Ancak komplikasyonların subgrup analizinde anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Eğitim durumu arttıkça adölesan gebelik oranları azalmaktadır (p=0, 01). Sonuç: Adölesan gebelikler maternal ve fetal komplikasyonları arttırmaktadır. Adölesan gebeliklerin önlenmesi için çalışmalar yapılmalı, gebelik sonuçlarının düzeltilmesi için sosyal destek, eğitim ve düzenli takip yapılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş