« Geri
ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİLERİNDE İDEAL GÖRÜŞ SAĞLAMAK İÇİN OTOMATİK RETRAKTÖRLER ZORUNLU MUDUR?
TUFAN EGELİ, CİHAN AĞALAR, TARKAN ÜNEK
Troia Tıp Dergisi - 2022;3(2):72-73
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İzmir.

İdeal cerrahi kesi ve cerrahi alan görüşü, başarılı bir abdominal cerrahinin en önemli aşamalarındandır. Bu neden-le cerrahi alanın nasıl açıldığı ve ameliyat sahasının nasıl ortaya konulduğu, özellikle üst abdomen bölgesi ameli-yatlarında çok önemli bir husustur. Üst gastrointestinal sistem cerrahi işlemlerinde, ideal görüşü elde edebilmek için çeşitli cerrahi kesi tipleri ileri sürülmüştür ancak bunların büyük bir kısmı otomatik retraktörlere bağımlıdır. Biz bu yazıda, bilateral subkostal insizyonu otomatik retraktör kullanmadan basit traksiyon sütürleri ile kombine ederek elde ettiğimiz ve tatminkâr cerrahi görüş sağladığını düşündüğümüz basit ve kullanışlı tekniği sunuyoruz.

Facebook'ta Paylaş