« Geri
RENAL HÜCRELİ TÜMÖR İLE TAKİP EDİLEN OLGUDA PET/BT İLE TESBİT EDİLEN İNTRAMÜSKÜLER METASTAZLAR
VOLKAN BEYLERGİL, ÖZLEM ER, ZÜLEYHA ÇALIKUŞU, ERKAN VARDARELİ
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2010;1(1):49-50
Acıbadem Maslak Hastanesi, Nükleer Tıp AD, İstanbul, Türkiye

Kas içi metastazlar son derece nadir görülen bir durumdur.Olgumuz 47 yaşında bir erkek hasta olup, böbrek hücreli karsinom nedeniyle daha önce sol nefrektomi uygulanmıştır. Mart 2008 tarihinde yapılan ilk PET/BT çalışması, sağ infraspinatus kası içerisinde hafifçe hipermetabolik bir odak göstermiş olup, görünüm soliter kas içi metastaz ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Temmuz 2009 tarihinde yapılan takip PET/BT‘de ise, önceki çalışmada sağ infraspinatusda izlenen kas içi metastazda metabolik progresyon ve sağ rektus abdominis, piriformis ve sol vastus medialis kas gruplarında yeni gelişen metastazları göstermiştir. PET/BT, böbrek hücreli karsinomda görülebilen kas içi metastazların saptanmasında etkin bir yöntemdir. PET görüntüleri değerlendirilirken, kas grupları içerisindeki artmış FDG tutulum odakları dikkatle değerlendirilmelidir.

Facebook'ta Paylaş