« Geri
BİR YETİŞKİNDE MECKEL DİVERTİKÜLÜNE BAĞLI İLEOİLEAL İNVAJİNASYON: TANIDA ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ
ORHAN SEZGİN, MEHMET KASIM AYDIN, ENGİN ALTINTAŞ
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2012;11(1):29-31
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin

Yetişkinlerde Meckel divertikülüne bağlı invajinasyon nadir görülür. Kronik karın ağrısı, alt gastrointestinal kanamalar, tekrarlayan obstrüktif semptomlar tanının gecikmesine yol açabilir. Biz 22 yaşında karın ağrısı, kusma, kilo kaybı şikayetleri ile uzun süre incelenmiş, fakat ileri incelemelere rağmen tanısının konması gecikmiş bir, inverte Meckel divertikülüne bağlı ileoileal invajinasyon olgusunu sunduk. Ultrasonografinin tanının hızla ve güvenle konmasındaki yerini tartıştık.

Facebook'ta Paylaş