« Geri
GİARDİA İNTESTİNALİS VE GAİTADA TOTAL YAĞ TAYİNİ
ŞEBNEM ÜSTÜN, NEVİN ORUÇ, TANKUT İLTER
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2012;11(1):7-10
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: Gaitada total yağ testi çalışılan malabsorbsiyon tanılı hastalar Giardia intestinalis paraziti yönünden incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğine 2009-2010 yılında başvuran yetmiş beş malabsorbsiyon olgusunda gaitada total yağ testi çalışılmıştır. Hastaların gaitaları parazitolojik olarak incelenmiş, Giardia intestinalis açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Yetmiş beş malabsorbsiyon olgusunun gaita incelemesi sonucu 4’ünde Giardia intestinalis kistleri saptanmıştır. Sonuç: Malabsorbsiyon olguları nda giardiasis’in tanımlanabilmesi için gaitada parazitolojik inceleme yapılması ayırıcı tanı için önemlidir.

Facebook'ta Paylaş